شنبه, 5 فروردين 1402
  • ساعت : ۱۸:۴۵:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ 
  • تعداد بازدید : 52
  • کد خبر : ۹۹۹۱۱
بازدید سرزده شبانه تیم ارزیاب دانشگاه علوم پزشكی البرز، از بیمارستان آرام

پیرو دستور دکتر صیادی رئیس محترم دانشگاه، تیم ارزیاب متشکل از مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، مدیر اقتصاد درمان و نماینده مدیریت امور آزمایشگاههای معاونت درمان شب گذشته، مورخ ۰۷/ ۱۰ / ۱۴۰۱ به منظور ارزیابی عملکرد و نظارت بر امور صورت گرفته، طبق چک لیست نظارتی، از حوزه های مذکور در بیمارستان آرام بازدید نمودند.
طی این پایش، از ساعت ۱۱:۳۰ شب گذشته الی ۳:۰۰ بامداد، سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) و زیرسیستم های کلیه بخش ها مورد بررسی قرار گرفت. 
در انتهای این ارزیابی مقرر شد مشکلات و چالش های شناسایی شده در صورتجلسه ای کتبی به ریاست دانشگاه اعلام گردد.
روابط عمومی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی البرز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0