شنبه, 5 فروردين 1402
  • ساعت : ۲۰:۹:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ 
  • تعداد بازدید : 64
  • کد خبر : ۹۸۶۴۱
    /  3
امضاء تفاهم نامه ما بین معاونت تحقیقات و فناوری و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشكی البرز

به گزارش روابط عمومی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، تفاهم نامه ای به منظور ایجاد بستر مناسب در خصوص همکاری های مشترک و تبادل اطلاعات، تجربیات و توانمندی های علمی و فناورانه جهت ارائه خدمات پژوهشی، در راستای ارتقاء طرح های پیشگفت، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ما بین معاونت تحقیقات و فناوری و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه منعقد گردید.
در این جلسه خانم دکتر لطفی ،معاون تحقیقات و فناوری و آقای مهندس عظیم زاده، مدیر آمار و فناوری اطلاعات، با هدف استفاده بهینه از منابع اطلاعاتی موجود در دانشگاه، نیروی انسانی متخصص با پاسخگویی به چالش های موجود در حوزه تحقیقات سلامت، بهداشت و درمان، پیشنهادات خود را مطرح نمودند که مقرر گردید جهت پیاده سازی و عملیاتی نمودن پیشنهادات جلسات مشترک تداوم یافته و فرایند ها تعیین گردد و گزارش نهایی نیز به خدمت ریاست دانشگاه، جناب آقای دکتر صیادی رسانیده شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0