شنبه, 5 فروردين 1402
  • ساعت : ۲۳:۲۶:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 56
  • کد خبر : ۹۸۵۸۵
برگزاری جلسه معرفی سامانه هوشمند بیمارستانی HIM در دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

به اهتمام مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه امروز جلسه ای با حضور معاون محترم درمان دانشگاه، کارشناسان حوزه اقتصاد درمان، فناوری اطلاعات سلامت ، مدیریت برنامه ریزی و بودجه و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با موضوع بازدید از سامانه مدیریت هوشمند بیمارستانی(HIM) در  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
هدف از برگزاری این جلسه، بررسی قابلیت های سامانه مذکور در ارتقاء کیفیت داده های ورودی سامانه اطلاعات بیمارستانی HIS، دریافت گزارش های مدیریتی یکپارچه، ارتقاء بهره وری بیمارستان ها و تجمیع اطلاعات سلامت جهت ارائه ی ابزاری یاری رسان در تصمیم گیری مدیران ارشد دانشگاه بوده است.
در این بازدید اعضاء محترم کمیته بهره وری و مدیریت هزینه بیمارستانها و حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نسبت به ارائه تخصصی داشبورد همراه با جزئیات اقدام نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0