سه‌شنبه, 27 مهر 1400
  • ساعت : ۱۴:۲۲:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ 
  • کد خبر : ۸۹۰۴۹
بازدید تیم مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه از دانشكده پزشكی بر اساس شاخص های ارزیابی عملكرد سال ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومی فاوا صبح امروز تیم مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در راستای برنامه ارزیابی عملکرد مراکز تابعه از دانشکده پزشکی طبق شاخص های ابلاغ شده بازدید نمودند.

طی این بازدید مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و کارشناسان مسئول حوزه های اتوماسیون اداری کارکنان و مکاتبات، شبکه و زیر ساخت، سخت افزار و امور قراردادهای فناوری اطلاعات و پورتال مطابق با شاخص های ارزیابی عملکرد ابلاغی به مراکز، حوزه‌های مذکور را بررسی و ارزیابی نمودند.
در پایان بازدید موارد شناسایی شده و امتیازات تعیین شده در جلسه ای با حضور مدیر و کارشناسان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، رئیس و مدیران دانشکده و کارشناسان مسئول حوزه های مرتبط با ارزیابی، مطرح شد. 

 در این نشست مهندس عظیم زاده مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با تاکید بر اهمیت انعکاس وضعیت کلیه شاخص ها به مسئولین دانشکده، هدف بازدید ارزیابی عملکرد مدیریت را ارتقا سطح کمی و کیفی فرایندها و سیستم های حوزه آمار و فناوری اطلاعات در کل دانشگاه بیان نمودند.
ایشان ضمن تشریح نقش دانشکده پزشکی در  پروژه های فناوری اطلاعات در حوزه آموزش، بر  اهمیت این دانشکده در پیاده سازی طرح های آتی فناوری اطلاعات و پایلوت شدن پروژه هایی مانند داشبورد مدیریتی تاکید نمودند. 

در پایان جلسه نیز دکتر اعرابی رئیس دانشکده پزشکی اظهار نمود که دانشکده در راه اندازی مرکز آزمون های الکترونیک پتانسیل خود را جهت اجرای پروژه های فناوری اطلاعات نشان داده است و تمام تلاش خود را جهت ارتقا فناوری اطلاعات در حوزه آموزش و اصلاح سیستم های اطلاعاتی خواهد نمود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0