فرم رضایتمندی از ارباب رجوع
  تاریخ مراجعه:  1402/01/05
  جنسیت:  
  سن:  
  تحصیلات:  
  شغل:  
  واحد مراجعه:  
  پرسش ها:
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار   
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت   
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی   
  نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه   
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت   
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات ، نظرات و پیشنهادهای شما   
  راهنمایی و پاسخگوئی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست ها   
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد .   
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت   
  تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم   
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت   
  نظم ، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت   
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه   
  ارائه اطلاعات تکراری ( کپی شناسنامه ، کارت ملی ، ارائه چند باره اطلاعات ) به واحد های مختلف  
  احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت   
  احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده   
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید :   
  ارسال

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0