قابل توجه مدیران گرامی، کارمندان عزیز و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

 

هم اکنون "فیلم های آموزشی اتوماسیون چارگون" از طریق لینک های ذیل قابل بهره برداری و استفاده می باشد.

 

فیلم های آموزشی مختص مدیران (کلیک کنید)

 

فیلم های آموزشی مختص کارشناسان(کلیک کنید)

 

فیلم های آموزشی مختص کارشناسان دبیرخانه (کلیک کنید)


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0