فرم نظرسنجی در خصوص واحد فناوری اطلاعات مراکز
  نام مرکز :  
  1- سرعت پاسخگویی از زمان اعلام مشکل  
  2 - توانایی در رفع مشکلات اعلام شده  
  3 - پیگیری جهت پاسخگویی مناسب به درخواست ها  
  4 - عملکرد سخت افزارها و نرم افزارهای نصب شده  
  5 - نظارت بر اجرای صحیح اتوماسیون اداری  
  6 - مدیریت پورتال مرکز  
  7 - وضعیت شبکه داخلی از لحاظ پایداری  
  8 - رعایت موارد امنیتی در شبکه و سیستم های موجود  
  توضیحات :  
  ارسال

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0