جمعه, 24 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۴:۵:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ 
  • کد خبر : ۷۴۵۱۴
بازدید میدانی راه اندازی نظام ارجاع الكترونیكی از سطح یك به دو در مجتمع آموزشی و درمانی امام علی (ع)
صبح امروز همزمان با راه اندازی نظام ارجاع الکترونیکی از سطح یک به دو، بازدید میدانی از ارجاع بیمار نمونه و بازخورد تشخیص برای اولین بیمار غیرتستی در مجتمع آموزشی و درمانی امام علی (ع) ، صورت گرفت. 

به گزارش روابط عمومی فاوا، صبح امروز آقای مهندس عظیم زاده مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، کارشناسان فناوری اطلاعات ستاد و معاونت درمان جهت بازدید میدانی راه اندازی نظام ارجاع الکترونیکی در مجتمع آموزشی و درمانی امام علی (ع) حضور یافتند.

تیم بازدید همراه با مدیران و مسئولین کلینیک و مسئولین فناوری اطلاعات بیمارستان به بررسی ارجاع الکترونیکی از سطح یک به دو، ارجاع بیمار نمونه و بازخورد تشخیص برای اولین بیمار غیرتستی پرداختند. علاوه بر موارد فوق الذکر، چگونگی آموزش و راهنمایی بیماران توسط پرسنل، نحوه ثبت اطلاعات بیمار توسط پزشک در سیستم و موانع و مشکلات موجود توسط تیم بازدید مورد ارزیابی قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0