سه‌شنبه, 1 مهر 1399
  • ساعت : ۱۴:۲۳:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ 
  • کد خبر : ۷۴۲۲۳
پایش اعتباربخشی بیمارستان های خصوصی شهر كرج
پایش بیمارستان های خصوصی شهر کرج به منظور بررسی سنجه های اعتبار بخشی آمار و فناوری اطلاعات انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مافای دانشگاه، صبح امروز تیم بازدید مدیریت فناوری اطلاعات و معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان های قائم، نور، کسری و تخت جمشید بازدید کردند. این بازدید جهت بررسی و پایش سنجه های اعتبار بخشی آمار و فناوری اطلاعات صورت پذیرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0