جمعه, 22 فروردين 1399
  • ساعت : ۸:۲۹:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ 
  • کد خبر : ۷۴۳۲۲
آموزش كدگذاری بیماری ها و تشخیص نویسی بر اساس ICD10

لینک دانلود آموزش کد گذاری بیماری ها 

لینک دانلود آموزش تشخیصی نویسی  

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0